ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : มอบทุนการศึกษานักเรียนโดย..มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวะคุณ
ชื่อนักเรียน : มอบทุนการศึกษานักเรียนโดย..มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวะคุณ
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2561,14:16   อ่าน 282 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับทุนการศึกษาจากโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ จากกรมบังคับคดี
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเลอย สงวนและเด็กหญิงชนิกานต์ วิไลศิลป์
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2561,13:55   อ่าน 259 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลนักเรียนซื่อสัตย์สุจริต ฯ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิราพร มารศรี
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2561,13:50   อ่าน 280 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี ณ โรงเรียนวัดมะลิ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวีระชัย และเด็กหญิงสิรินทรา
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2561,13:49   อ่าน 779 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบชิงทุนการศึกษาปีละ 600 บาท จนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวาริพันธ์ หว่องเจิรญพันธ์
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2561,16:35   อ่าน 299 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิราพร มาศรี
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2561,14:06   อ่าน 475 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปิยะ เริ่มสาย
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2561,14:05   อ่าน 486 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันฮูลาฮูป
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปิยะ เร่ิมสาย เด็กชายอภิเชษฐ์ กัณหาบาง และเด็กชายศรายุทธ ผลผาด
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2561,12:08   อ่าน 338 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลประเภททีม
ชื่อนักเรียน : ทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนวัดเจ้าอาม
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2561,12:05   อ่าน 383 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันส้มตำลีลา
ชื่อนักเรียน : เด็กชายจีระวุฒิ ผลจันทร์ และเด็กชายธวัชชัย งิ้วลาย
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2561,12:03   อ่าน 419 ครั้ง