ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : สอบชิงทุนการศึกษาปีละ 600 บาท จนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวาริพันธ์ หว่องเจิรญพันธ์
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2561,16:35   อ่าน 15 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิราพร มาศรี
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2561,14:06   อ่าน 93 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปิยะ เริ่มสาย
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2561,14:05   อ่าน 109 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันฮูลาฮูป
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปิยะ เร่ิมสาย เด็กชายอภิเชษฐ์ กัณหาบาง และเด็กชายศรายุทธ ผลผาด
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2561,12:08   อ่าน 120 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลประเภททีม
ชื่อนักเรียน : ทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนวัดเจ้าอาม
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2561,12:05   อ่าน 107 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันส้มตำลีลา
ชื่อนักเรียน : เด็กชายจีระวุฒิ ผลจันทร์ และเด็กชายธวัชชัย งิ้วลาย
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2561,12:03   อ่าน 131 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สุภาพร งิ้วลาย และ ด.ญ.ธนัญญา พละสุ
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2561,11:18   อ่าน 91 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิชาการ การตอบปัญหาวิชาการ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.วราภรณ์ ชูรัตน์ และ ด.ช.ชัยสิทธิ์ อาจพงษา
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2561,11:13   อ่าน 88 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิชาการ mobile esports (ROV)
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ปิยะ ด.ช.ณัฐวุฒ ด.ช.อภิเชษฐ์ ด.ช.ศรายุทธ ด.ช.รุ่งเรือง ด.ช.วชิรพล ด.ช.ปัญญาโชติ
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2561,11:05   อ่าน 104 ครั้ง