ผลงานครู
ชื่อผลงาน : 8 สิงหาคม 2562ได้รับรางวัเกียรติบัตร โรงเรียนวัดเจ้าอามเป็นโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิรนันท์ ขจรบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2562,18:37  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนบนเครือข่ายเรื่องการสร้างนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
ชื่ออาจารย์ : นายอดุลย์ ไชยเสนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2562,15:16  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับมอบเกียรติบัตรการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2562 (24ธ.ค.61-5 มิ.ย.62)(หลังแต่งตั้ง)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิรนันท์ ขจรบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,11:39  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สังคมป.2 สังคมและบริการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุธาทิพย์ สันติภาณุมาศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,11:28  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัญชลี บุญสมยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2562,11:40  อ่าน 122 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรมkahoot
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิราพร บุญตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2562,08:56  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรมKahoot
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศันสนีย์ สว่างพานิช
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยง ส 2
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2562,21:17  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างแบบทดสอบโดยโปรแกรมKahoot
ชื่ออาจารย์ : นางอังคณา นิยมทอง
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยง ส 1
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2562,13:06  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรม Kahoot
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายพิณ ทะวรรณา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,17:11  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบวิชาภาษาไทย 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพรรณ์ กุลสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,12:32  อ่าน 134 ครั้ง
รายละเอียด..