ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การสร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรม Kahoot! เรื่อง รูปวงกลม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งนภา จันทพันธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,16:45  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรม Kahoot! เรื่องทศนิยม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งนภา จันทพันธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,16:44  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรม Kahoot! เรื่อง บทประยุกต์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งนภา จันทพันธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,16:43  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างแบบทดสอบโดยโปรแกรมKahoot เรื่องสมการและการแก้สมการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งนภา จันทพันธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,16:37  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อวีดีโอการสอนเรื่องค่าประมาณ ป.4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งนภา จันทพันธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,16:13  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อออนไลน์ คำควบกล้ำ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพรรณ์ กุลสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2563,16:15  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำเสนอครูผู้ช่วยปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ เขียวนิล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2563,10:25  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำเสนอครูผู้ช่วยปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ เขียวนิล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2563,10:17  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 9 กันยายน 2562 รางวัลปิยชนน์ คนการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิรนันท์ ขจรบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2562,13:44  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 8 สิงหาคม 2562ได้รับรางวัเกียรติบัตร โรงเรียนวัดเจ้าอามเป็นโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิรนันท์ ขจรบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2562,18:37  อ่าน 179 ครั้ง
รายละเอียด..