ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รับมอบเกียรติบัตรการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2562 (24ธ.ค.61-5 มิ.ย.62)(หลังแต่งตั้ง)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิรนันท์ ขจรบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,11:39  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สังคมป.2 สังคมและบริการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุธาทิพย์ สันติภาณุมาศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,11:28  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัญชลี บุญสมยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2562,11:40  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรมkahoot
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิราพร บุญตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2562,08:56  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรมKahoot
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศันสนีย์ สว่างพานิช
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยง ส 2
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2562,21:17  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างแบบทดสอบโดยโปรแกรมKahoot
ชื่ออาจารย์ : นางอังคณา นิยมทอง
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยง ส 1
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2562,13:06  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรม Kahoot
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายพิณ ทะวรรณา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,17:11  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบวิชาภาษาไทย 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพรรณ์ กุลสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,12:32  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Kahoot for​ P.2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพ์ชาติ เหมือนเผ่าพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2562,14:28  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างแบบทดสอบ โดยใช้โปรแกรม kahoot
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ เขียวนิล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2562,17:42  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..