ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นประถมปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ เขียวนิล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2564,15:02  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนังสื่ออ่านเพิ่มเติม เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ เขียวนิล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2564,14:27  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง (ระดับ ป.๔-๖) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนเครือข่ายที่ ๕๗ (๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายพิณ ทะวรรณา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,15:22  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันประกวดสื่อสิ่งประดิษฐ์ โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนเครือข่ายที่ ๕๗ (๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายพิณ ทะวรรณา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,15:13  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันประกวดสื่อ CAI โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนเครือข่ายที่ ๕๗ (๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายพิณ ทะวรรณา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,15:09  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายพิณ ทะวรรณา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,15:03  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กิจกรรมที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายพิณ ทะวรรณา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,14:42  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โมบายรูปเรขาคณิต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งนภา จันทพันธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2564,12:52  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อสิ่งประดิษฐ์ "ศรรักศรลม"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ เขียวนิล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2564,11:50  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การตรวจสอบวิตามินซีในน้ำผักและน้ำผลไม้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ เขียวนิล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2563,13:20  อ่าน 671 ครั้ง
รายละเอียด..