ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สื่อสิ่งประดิษฐ์ วงล้อตะลุยอวกาศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ เขียวนิล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2565,16:25  อ่าน 2910 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรม กล่องแสงน่ารู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ เขียวนิล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2565,13:49  อ่าน 1760 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นประถมปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ เขียวนิล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2564,15:02  อ่าน 218 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนังสื่ออ่านเพิ่มเติม เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ เขียวนิล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2564,14:27  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง (ระดับ ป.๔-๖) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนเครือข่ายที่ ๕๗ (๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายพิณ ทะวรรณา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,15:22  อ่าน 88 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันประกวดสื่อสิ่งประดิษฐ์ โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนเครือข่ายที่ ๕๗ (๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายพิณ ทะวรรณา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,15:13  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันประกวดสื่อ CAI โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนเครือข่ายที่ ๕๗ (๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายพิณ ทะวรรณา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,15:09  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายพิณ ทะวรรณา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,15:03  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กิจกรรมที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายพิณ ทะวรรณา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,14:42  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โมบายรูปเรขาคณิต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งนภา จันทพันธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2564,12:52  อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียด..