ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การตรวจสอบวิตามินซีในน้ำผักและน้ำผลไม้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ เขียวนิล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2563,13:20  อ่าน 237 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ครีมขัดรองเท้าจากเปลือกกล้วย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ เขียวนิล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2563,13:17  อ่าน 305 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ เขียวนิล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2563,13:07  อ่าน 149 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรม Kahoot! เรื่อง รูปวงกลม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งนภา จันทพันธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,16:45  อ่าน 171 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรม Kahoot! เรื่องทศนิยม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งนภา จันทพันธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,16:44  อ่าน 189 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรม Kahoot! เรื่อง บทประยุกต์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งนภา จันทพันธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,16:43  อ่าน 140 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างแบบทดสอบโดยโปรแกรมKahoot เรื่องสมการและการแก้สมการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งนภา จันทพันธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,16:37  อ่าน 202 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อวีดีโอการสอนเรื่องค่าประมาณ ป.4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งนภา จันทพันธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,16:13  อ่าน 158 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อออนไลน์ คำควบกล้ำ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพรรณ์ กุลสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2563,16:15  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำเสนอครูผู้ช่วยปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ เขียวนิล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2563,10:25  อ่าน 124 ครั้ง
รายละเอียด..