ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งนภา จันทพันธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : rungnapha_pu@hotmail.com
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,16:37  อ่าน 10 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การสร้างแบบทดสอบโดยโปรแกรมKahoot เรื่องสมการและการแก้สมการ
รายละเอียดผลงาน
https://create.kahoot.it/share/bd2c163d-238e-4f5e-99e8-18b412cfc7ec
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,16:37   อ่าน 10 ครั้ง