ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งนภา จันทพันธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : rungnapha_pu@hotmail.com
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,16:43  อ่าน 11 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การสร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรม Kahoot! เรื่อง บทประยุกต์
รายละเอียดผลงาน
https://create.kahoot.it/share/19cbe65c-9e90-44d9-a7e7-1c401d465322
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,16:43   อ่าน 11 ครั้ง