ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งนภา จันทพันธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : rungnapha_pu@hotmail.com
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,16:44  อ่าน 11 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การสร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรม Kahoot! เรื่องทศนิยม
รายละเอียดผลงาน
https://create.kahoot.it/share/e5b6f1eb-df2d-48b1-84d4-19008dcbe7c6
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,16:44   อ่าน 11 ครั้ง