ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งนภา จันทพันธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : rungnapha_pu@hotmail.com
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,16:45  อ่าน 16 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การสร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรม Kahoot! เรื่อง รูปวงกลม
รายละเอียดผลงาน
https://create.kahoot.it/share/3ae4b520-398d-4c70-8712-d244d52c5699
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,16:45   อ่าน 16 ครั้ง