ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายพิณ ทะวรรณา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : saipin4156@gmail.com
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,17:11  อ่าน 67 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การสร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรม Kahoot
รายละเอียดผลงาน
https://create.kahoot.it/share/5/218cb9d4-7d30-4537-89f9-c641be9124ba
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,17:11   อ่าน 67 ครั้ง